Select Page

Objekat: STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+4+Pk(5)

Lokacija: K.P. 3389, 3390, K.O. Novi Sad I, Ulica Rumenački put Novi Sad

 983 stana
21 lamela
24 lokala
1033 parking mesta
787 u podzemnoj garaži

LOKACIJA

Lamele 01, 06, 10, i 14 nalaze se na spoljnim uglovima kompleksa dok se lamele 18, 19, 20 i 21 nalaze unutar samog kompleksa.

Lamele 02, 03, 04 i 05 orijentisane su ka ulici Rumenački put. Lamele 15-17 okrenute su ka novoj ulici (u izgradnji) a lamele 11-13 imaju pogled ka Bulevaru Evrope.

Lamele 07, 08 i 09 gledaju na ulicu Alberta Anštajna.

U okviru kompleksa nalazi se ukupno 983 stana, raspoređenih po lamelama. Prosečna neto veličina stanova je 51,28 m2

STRUKTURA

Kompleks je projektovan kao stambeni, spratnosti Po i Po+Pr+5, sa poslovanjem.

U delu prizemlja prema ulici Rumenački put u lamelama 02, 03, 04 i 05, i celo prizemlje kod lamela 01, 06, 14, 15, 16 i 17, dok su ostale lamele u potpunosti stambene namene.

Poslovnom delu pristupa se iz ulice Rumenački put sa severoistočne strane i iz novoprojektovane ulice sa severozapadne strane kompleksa.

Ukupan broj lokala u okviru kompleksa je 25.